Верховний суд вказав, що впливає на розмір часток майна подружжя при його поділі

У справі № 297/2837/17 позивач звернувся до суду з позовом про розірвання шлюбу, стягнення аліментів, поділ майна подружжя та визначення права власності на частину нерухомості. При цьому просила визнати за нею права власності на 2/3 спільної квартири, оскільки двоє дітей проживають з нею.

Вирішуючи спір, Касаційний цивільний суд зауважив наступне:
✔️ Дружина та чоловік мають рівні права на володіння, користування і розпоряджання майном, що належить їм на праві спільної сумісної власності (ст.63 СК).
✔️ При поділі такого майна частки дружини та чоловіка рівні, якщо інше не визначено домовленістю або шлюбним договором (ч.1,5 ст.70 СК).
✔️ За рішенням суду частка майна може бути збільшена, якщо з подружжям проживають діти за умови недостатності аліментів для забезпечення їхнього розвитку.
✔️ Якщо спір вирішує суд, він бере до уваги інтереси дружини, чоловіка, дітей та інші обставини, що мають істотне значення (ч.1 ст.71 СК).

Такими обставинами є не тільки випадки, коли один із подружжя не дбав про матеріальне забезпечення сім’ї, приховав чи пошкодив спільне майно, витрачав його на шкоду сім’ї, але і коли він не мав з поважної причини (навчання, догляд за дітьми, хвороба тощо) самостійного заробітку чи доходу (ч.1 ст.60 СК). 

При цьому КЦС дійшов важливих висновків:
✔️ Проживання дітей з одним з подружжя само по собі не є підставою для збільшення частки одного з подружжя;
✔️ Необхідно довести наявність інших обставин, за яких можливе відступлення від засад рівності часток подружжя при поділі спірної квартири.

Оскільки у справі такі обставини не встановлені, частки майна є рівними.