​В які строки роботодавець зобов'язаний розрахуватись із працівником при звільненні?

В які строки роботодавець зобов'язаний розрахуватись із працівником ?‍? при звільненні❓

? При звільненні працівника, обов’язки покладаються не тільки на нього (наприклад, завершити і здати всі справи, повернути надане в користування майно), а й на роботодавця. Одним з таких обов’язків роботодавця є виплата сум, що належать працівнику. І, нажаль, непоодинокими є випадки, коли роботодавці зволікають із виплатами або ж взагалі їх не виплачують. 

✔️ Відповідно до статті 116 Кодексу законів про працю України, при звільненні працівника виплата всіх сум, що належать йому від підприємства, установи, організації, провадиться в день звільнення!

✔️ Якщо працівник в день звільнення не працював, то зазначені суми мають бути виплачені не пізніше наступного дня після пред'явлення звільненим працівником вимоги про розрахунок.

☝️ Законодавством України чітко не визначено форми "вимоги про розрахунок" (усна чи письмова). Раджу оформлювати таку вимогу письмово і надсилати засобами поштового зв’язку (рекомендований лист з описом вкладення) для отримання підтвердження доставки.

✔️ У разі надання відпустки з наступним звільненням з роботи розрахунок повинен бути здійснений в останній робочий день перед відпусткою.

❗️ Про нараховані суми, належні працівникові при звільненні, власник або уповноважений ним орган повинен письмово повідомити працівника перед виплатою зазначених сум.

В разі спору про розмір сум, належних працівникові при звільненні, власник або уповноважений ним орган в усякому випадку повинен виплатити не оспорювану ним суму.


? Згідно із статтею 117 Кодексу законів про працю України, в разі невиплати з вини власника або уповноваженого ним органу належних звільненому працівникові сум у строки, зазначені в статті 116 цього Кодексу, при відсутності спору про їх розмір підприємство, установа, організація повинні виплатити працівникові його середній заробіток за весь час затримки по день фактичного розрахунку.

☝️ Тобто, якщо працівник погодився із сумами, нарахованими при звільненні, а роботодавець все рівно їх не виплачує, то він повинен виплатити працівникові середній заробіток за весь час затримки по день фактичного розрахунку.

? При наявності спору про розміри належних звільненому працівникові сум власник або уповноважений ним орган повинен сплатити середній заробіток за весь час затримки в тому разі, коли спір вирішено на користь працівника.

? Якщо спір вирішено на користь працівника частково, то розмір середнього заробітку за весь час затримки визначає орган, який виносить рішення по суті спору.


? Як обчислується середній заробіток за весь час затримки по день фактичного розрахунку?

✅ Відповідно до ст. 27 ЗУ "Про оплату праці" та за правилами передбаченими розд.2 абз.3 постанови КМУ «Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати» від 08.02.1995р № 100, а також згідно п.32 Постанови пленуму ВСУ за №9 від 06.11.1992 р. - обчислення середньої заробітної плати для виплати середнього заробітку за час затримки виплати заробітної плати проводиться виходячи з виплат за останні два календарні місяці роботи, що передують події, з якою пов'язана відповідна виплата, тобто, що передують дню звільнення.

✅ Нарахування виплат, що обчислюються із середньої заробітної плати за останні два мiсяцi роботи, провадяться шляхом множення середньоденного заробітку на число робочих днів, які мають бути оплачені за середнім заробітком.

✅ Середньоденна заробітна плата визначається діленням заробітної плати за фактично відпрацьовані протягом двох місяців робочі дні на число відпрацьованих робочих днів.

❗️ Наприклад ?
Виплата заробітної плати працівнику мала бути проведена в серпні 2020 року, тому для розрахунку беруться виплати за червень і липень 2020 року.

У червні сума нарахованої заробітної плати складала 5 000 грн., у липні 5 150 грн. (всього 10 150 грн.). Кількість робочих днів у червні - 20, у липні - 22 (всього 42).

Середньоденна заробітна плата: 10 150 / 42 = 241,67 грн. Кількість робочих днів за час затримки виплати заробітної плати (наприклад - 100).

❗️ Середній заробіток за весь час затримки по день фактичного розрахунку: 241,67 х 100 = 24 167 грн.
⚠️ Пам'ятайте, що відсутність коштів у роботодавця не може бути підставою невиплати належних працівникові коштів та не звільняє його від відповідальності. Нетривалий час роботи працівника на підприємстві й незначна частка заборгованості підприємства перед працівником у виплаті заробітної плати також не є підставою для звільнення роботодавця від відповідальності при затримці виплат.


? У разі порушення роботодавцем законодавства про оплату праці працівник має право звернутися до суду ⚖️ з позовною заявою про стягнення всіх сум, що належать йому від підприємства, установи, організації. Звернення до суду з такою позовною заявою не обмежується будь-яким строком і працівникові не потрібно сплачувати судовий збір.

☝️ Однак, звернутись до суду про стягнення середнього заробітку за весь час затримки виплат всіх сум при звільненні, працівник може протягом 3 місяців з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про те, що власник або уповноважений ним орган, фактично розрахувався з ним. Також, у разі звернення до суду з позовною заявою про стягнення середнього заробітку за весь час затримки виплат всіх сум при звільненні, працівникові необхідно сплатити судовий збір у розмірі 1% від нарахованої суми.


? Якщо підприємство, установа, організація не надає працівникові довідку про нараховані але не виплачені суми, що належать працівнику в день звільнення, то дізнатися про недоплачену суму коштів при звільненні без звернення до власника підприємства можна у довідці ОК-5, яку можна отримати в будь-якому відділенні Пенсійного фонду України, або в електронному кабінеті на сайті ПФУ за допомогою ЕЦП.


З повагою, адвокат Гагарський Артем Павлович!