Стосовно тимчасового затримання транспортних засобів інспекторами з паркування!

? Тимчасове затримання транспортного засобу інспектором з паркування здійснюється шляхом доставки для зберігання на спеціальний майданчик чи стоянку за допомогою спеціального автомобіля - евакуатора і дозволяється виключно у випадках, встановлених статтею 265-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

⚠️ Тимчасове затримання транспортного засобу шляхом доставки для зберігання на спеціальний майданчик чи стоянку здійснюється у разі вчинення:

1️⃣ порушення правил зупинки, стоянки, що створюють перешкоди дорожньому руху або загрозу безпеці руху (частина 3 статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення);

2️⃣ зупинки чи стоянки транспортних засобів на місцях, що позначені відповідними дорожніми знаками та/або дорожньою розміткою, на яких дозволено зупинку чи стоянку лише транспортних засобів, оснащених електричними двигунами (одним чи декількома), а так само створення перешкод водіям транспортних засобів, оснащених електричними двигунами (одним чи декількома), у зупинці або стоянці) (частина 6 статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення);

3️⃣ порушення правил паркування транспортних засобів, у тому числі неоплата вартості послуг з користування майданчиком для платного паркування за кожну добу користування (частина 1 статті 152-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення);

4️⃣ паркування транспортних засобів на місцях, призначених для безоплатного паркування транспортних засобів, особами, які не мають відповідних пільг, або на місцях, не призначених для паркування відповідних транспортних засобів (частина 2 статті 152-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення);

5️⃣ паркування транспортних засобів на місцях, призначених для паркування транспортних засобів, оснащених електричними двигунами (одним чи декількома) (частина 8 статті 152-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення);

6️⃣ а також у випадках розміщення транспортного засобу, що суттєво перешкоджає дорожньому руху або створює загрозу безпеці руху, визначених частиною 3 статті 265-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

☝️ Зверніть увагу на те, що не будь-яке порушення правил зупинки, стоянки транспортних засобів автоматично призводить до тимчасового затримання транспортного засобу шляхом доставки для зберігання на спеціальний майданчик чи стоянку. 

✔️ Так, наприклад, якщо інспектор з паркування вважає, що особа порушила частину 3 статті 122 КУпАП, то він має право тимчасово затримувати транспортний засіб шляхом доставки його для зберігання на спеціальний майданчик чи стоянку лише у тому випадку, коли транспортний засіб створює перешкоди дорожньому руху або загрозу безпеці руху.

✔️ Проте, якщо, наприклад, транспортний засіб розміщено у випадках, визначених частиною 3 статті 265-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення, то вважається, що такий транспортний засіб вже є таким, що суттєво перешкоджає дорожньому руху або створює загрозу безпеці руху, у зв'язку з чим, інспектор з паркування має право тимчасово затримувати транспортний засіб шляхом доставки його для зберігання на спеціальний майданчик чи стоянку.

? Відповідно до частини 4 статті 265-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення, при тимчасовому затриманні транспортного засобу місце розташування такого транспортного засобу має бути обов’язково зафіксоване в режимі фотозйомки (відеозапису).

❗️ ? Режим фотозйомки (відеозапису) передбачає здійснення уповноваженою посадовою особою фото/відеофіксації обставин порушення правил зупинки, стоянки або паркування транспортних засобів, а саме: дати, часу (моменту), місця розташування транспортного засобу по відношенню до нерухомих об’єктів та/або географічних координат, інших ознак наявності складу адміністративного правопорушення.
? При здійсненні фотозйомки обов’язковою є наявність не менше двох зображень транспортного засобу, отриманих з різних або протилежних ракурсів, а в разі фіксації порушення, що полягає у неоплаті вартості послуг з користування майданчиком для платного паркування в межах населеного пункту, в якому не впроваджена автоматизована система контролю оплати паркування, обов’язковою є наявність додаткового зображення (зображень), що фіксує відсутність документа про оплату послуг з користування майданчиком для платного паркування під лобовим склом транспортного засобу. (стаття 14-2 КУпАП).
? Зазначені зображення чи відеозапис разом з іншою інформацією про адміністративне правопорушення за наявної технічної можливості негайно, але не пізніше наступного робочого дня з дати встановлення відповідальної особи, зазначеної в частині першій статті 14-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення, вносяться до Реєстру адміністративних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху.

? Згідно із порядком тимчасового затримання інспекторами з паркування транспортних засобів та їх зберігання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2018 р. № 990, доставлення транспортного засобу на спеціальний майданчик чи стоянку здійснюється за допомогою спеціальних автомобілів-евакуаторів, у тому числі тих, що належать підприємствам, установам та організаціям, які провадять діяльність, пов’язану із транспортуванням транспортних засобів, і з якими органами місцевого самоврядування укладено в установленому законодавством порядку договори.

Зберігання тимчасово затриманих транспортних засобів здійснюється на спеціальних майданчиках чи стоянках Національної поліції, її територіальних (у тому числі міжрегіональних) органів, а також підприємств, установ та організацій, з якими територіальними (у тому числі міжрегіональними) органами Національної поліції укладено договори про надання послуг із зберігання тимчасово затриманих транспортних засобів.

? Для доставлення транспортного засобу на спеціальний майданчик чи стоянку інспектор з паркування викликає евакуатор.

Після прибуття евакуатора інспектор з паркування у присутності двох понятих і особи, яка виконує роботи з доставлення транспортного засобу на спеціальний майданчик чи стоянку, складає акт огляду та тимчасового затримання транспортного засобу.

❗️ Акт огляду та тимчасового затримання транспортного засобу підписують:

☑️ інспектор з паркування;

☑️ особа, що виконує роботи з доставлення такого засобу на спеціальний майданчик чи стоянку;
☑️ два понятих.

1️⃣ Один примірник акта надається відповідальній особі, зазначеній у частині першій статті 14-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення, або особі, яка ввезла транспортний засіб на територію України, або особі, яка керувала транспортним засобом на момент учинення правопорушення.

2️⃣ Другий примірник акта зберігається в матеріалах справи про адміністративне правопорушення.

‼️ У разі коли водій, що вчинив правопорушення, присутній під час тимчасового затримання транспортного засобу і порушення неможливо усунути на місці в максимально короткий строк, інспектор з паркування складає акт огляду та тимчасового затримання транспортного засобу і виносить постанову у справі про адміністративне правопорушення, а якщо правопорушення може бути усунуте водієм у максимально короткий строк, інспектор з паркування не складає зазначений акт і не здійснює тимчасове затримання транспортного засобу, але виносить постанову у справі про адміністративне правопорушення.

? У разі коли в режимі фотозйомки (відеозапису) зафіксоване адміністративне правопорушення, інспектор з паркування зобов’язаний розмістити на лобовому склі транспортного засобу:

? копію постанови про притягнення до адміністративної відповідальності, - якщо технічні можливості дають можливість установити відповідальну особу, зазначену в частині першій статті 14-2 Кодексу України про адміністративне правопорушення; або

? повідомлення про притягнення до адміністративної відповідальності - якщо технічні можливості не дають можливості установити відповідальну особу, зазначену в частині першій статті 14-2 Кодексу України про адміністративне правопорушення.

☝️ Інспектори з паркування зобов’язані невідкладно інформувати про тимчасове затримання транспортного засобу відповідні підрозділи Національної поліції із зазначенням державного номера затриманого транспортного засобу, точного часу його затримання та місця зберігання (адреса та телефони спеціального майданчика чи стоянки), розміщувати цю інформацію на офіційному веб-сайті виконавчого органу відповідної місцевої ради, а також передавати повідомлення про тимчасове затримання транспортного засобу на абонентський номер рухомого (мобільного) зв’язку та адреси електронної пошти, зазначені належними користувачами або особами (від імені осіб), за якими зареєстровані транспортні засоби, відповідно до статті 279-4 КУпАП.

? Строк затримання транспортного засобу обчислюється з моменту складення акта огляду та тимчасового затримання транспортного засобу, а строк зберігання - з моменту доставлення транспортного засобу на спеціальний майданчик чи стоянку.

? Повернення транспортного засобу, затриманого шляхом доставки для зберігання на спеціальний майданчик чи стоянку, відповідальній особі, зазначеній у частині першій статті 14-2 КУпАП, або особі, яка ввезла транспортний засіб на територію України, або особі, яка керувала транспортним засобом на момент вчинення правопорушення, відбувається невідкладно за зверненням такої особи після:

✅ сплати штрафу за вчинене правопорушення;

✅ оплати вартості послуг із транспортування та/або зберігання транспортного засобу.

⚠️ Особа, яка керувала транспортним засобом на момент учинення правопорушення, або відповідальна особа, зазначена в частині першій статті 14-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення, або особа, яка ввезла затриманий транспортний засіб на територію України, мають право доступу до транспортного засобу, що перебуває на спеціальному майданчику чи стоянці, у присутності особи, відповідальної за зберігання такого транспортного засобу.


З повагою, адвокат Гагарський Артем Павлович!