Щодо визнання протиправним та скасування рішення про відповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника податків

Постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 року №1165 на виконання вимог пункту 201.16 статті 201 ПК України затверджено Порядок зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - Порядок № 1165), який визначає механізм зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, організаційні та процедурні засади діяльності комісій з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Реєстрі, права та обов’язки їх членів.

Окрім того, були затверджені Критерії ризиковості платника податку на додану вартість (Додаток 1 до Порядку № 1165).

Порядок № 1165 набрав чинності 01.02.2020 року, після чого платники податків почали отримувати рішення про відповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника податків.

? Щодо можливості оскарження у судовому порядку рішення про відповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника податків.

⚖️ У постанові Верховного Суду від 16.12.2020 року по справі № 340/474/20 викладений правовий висновок про те, що:

"Право на оскарження в судовому порядку Рішення про відповідність/невідповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника випливає з норм пункту 6 Порядку №1165, за якими у разі надходження до контролюючого органу відповідного рішення суду, яке набрало законної сили, комісія регіонального рівня виключає платника податку з переліку платників податку, які відповідають критеріям ризиковості платника податку. Право на звернення до суду також передбачено в затвердженій формі Рішення (додаток 4 до Порядку № 1165), а саме «Рішення про відповідність/невідповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку може бути оскаржено в адміністративному або судовому порядку»".

Аналогічні правові висновки викладені у постановах Верховного Суду від 05.01.2021 року по справі № 640/10988/20 та від 05.01.2021 року по справі № 640/11321/20.

? Щодо визнання протиправним та скасування рішення про відповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника податків, прийнятого на підставі п. 1 Критеріїв ризиковості платника податку.

⚖️ У постанові Верховного Суду від 16.12.2020 року по справі № 340/474/20 викладений наступний правовий висновок:

"При вирішенні спорів такої категорії суди попередніх інстанцій з огляду на правове регулювання характер цих відносин мають досліджувати і надавати оцінку змісту оскаржуваного Рішення, змісту протоколу засідання комісій та наданих податковим органом документів, порядку прийняття рішення та повноваженням комісії контролюючого органу.

?

Суд зазначає, що комісія контролюючого органу, приймаючи рішення з посиланням на те, що платника податку на додану вартість зареєстровано (перереєстровано) на підставі недійсних (втрачених, загублених) та підроблених документів згідно з інформацією, наявною в контролюючих органах, має обґрунтувати суду на підставі якої інформації комісія дійшла такого висновку та надати належні, допустимі докази в підтвердження цієї інформації.

?

Суд першої інстанції, задовольняючи вимоги позивача, виходив з того, що впродовж розгляду справи відповідач не надав жодного доказу, який би досліджувався в ході засідання комісії, і який слугував підставою для прийняття оскаржуваного рішення.

?

Суд першої інстанції не встановив наявність у відповідача підстав для віднесення підприємства до пункту 1 Критеріїв ризиковості.

?

Суд першої інстанції також визнав, що рішення комісії не містить мотивів та обґрунтувань віднесення позивача до переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості. Суд вважає такий висновок безпідставним з огляду на затверджену Порядком №1165 форму рішення, яка не передбачає конкретизації підстав у разі відповідності пунктам 1 - 7 критеріїв ризиковості платника податку, податкова інформація в такому разі не заповнюється. Однак, не виконання відповідачем обов`язку доказування, встановленого частиною другою статті 77 КАС України, а саме недоведеність суду правомірності прийняття рішення (що воно прийняте обґрунтовано, добросовісно, розсудливо, за наявності визначених Порядком № 1165 підстав), Суд погоджується з судом першої інстанції щодо визнання протиправним та скасування оскаржуваного рішення".

? Повний текст постанови Верховного Суду від 16.12.2020 року по справі № 340/474/20

https://reyestr.court.gov.ua/Review/93594980

? Щодо визнання протиправним та скасування рішення про відповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника податків, прийнятого на підставі п. 8 Критеріїв ризиковості платника податку.

⚖️ У постановах Верховного Суду від 05.01.2021 року по справі № 640/10988/20 та від 05.01.2021 року по справі № 640/11321/20 викладений наступний правовий висновок:

"Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду погоджується з висновком суду першої інстанції, який на підставі досліджених доказів визнав, що рішення комісії не містить мотивів та обґрунтувань віднесення позивача до переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості. Верховний Суд погоджується з висновком суду першої інстанції, що навіть, якщо Порядком №1165 затверджено форму рішення, яка не передбачає конкретизації підстав у разі відповідності пунктам 1 - 8 критеріїв ризиковості платника податку, проте не виконання відповідачем обов`язку доказування, встановленого частиною другою статті 77 КАС України, а саме недоведеність суду правомірності прийняття рішення (що воно прийняте обґрунтовано, добросовісно, розсудливо, за наявності визначених Порядком № 1165 підстав), є підставою для визнання протиправним та скасування оскаржуваного рішення».

? Повні тексти постанов Верховного Суду від 05.01.2021 року по справі № 640/10988/20 та від 05.01.2021 року по справі № 640/11321/20

https://reyestr.court.gov.ua/Review/94022440
https://reyestr.court.gov.ua/Review/94022453

Р.S. Якщо потрібна буде допомога в оскарження рішення про відповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника податків, звертайтесь - teletype.link/gagarsky_artem