Правові позиції Верховного суду щодо визнання договору дарування недійсним!

Правова позиція Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду згідно з Постановою від 10 жовтня 2019 року у справі № 193/584/16-ц
Щодо встановлення неправильного сприйняття фактичних обставин правочину, що вплинуло на волевиявлення особи під час укладення договору дарування замість договору довічного утримання 

Правова позиція Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду згідно з Постановою від 08 серпня 2019 року у справі № 676/2027/17

Щодо підтвердження удаваності договору дарування

Правова позиція Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду згідно з Постановою від 06 березня 2019 року у справі № 2-761/06
Щодо доведення факту помилки при укладенні договору дарування нерухомого майна

Правова позиція Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду згідно з Постановою від 10 квітня 2019 року у справі № 522/9562/16-ц 

Щодо визнання правочину недійсним через помилку у розумінні правової природи договору дарування

Правова позиція Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду згідно з Постановою від 13 березня 2019 року у справі № 556/1939/15-ц

Щодо помилки сторони правочину як підстави визнання недійсним договору дарування

Правова позиція Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду згідно з Постановою від 26 вересня 2019 року у справі № 464/1509/17

Щодо повернення дарунку в натурі на підставі ч. 1 ст. 727 ЦК України