Оскільки мати у порушення положень статті 150 СК України належним чином не виконує обов`язки щодо виховання та розвитку малолітньої дитини, веде антисоціальний спосіб життя, зловживає алкогольними напоями й неодноразово притягувалася до ...

? ✅ Батьки зобов'язані виховувати дитину в дусі поваги до прав та свобод інших людей, любові до своєї сім'ї та родини, свого народу, своєї Батьківщини (ч. 1 ст. 150 СК України).

✅ Батьки зобов'язані піклуватися про здоров'я дитини, її фізичний, духовний та моральний розвиток (ч. 2 ст. 150 СК України).

✅ Батьки зобов'язані забезпечити здобуття дитиною повної загальної середньої освіти, готувати її до самостійного життя (ч. 3 ст. 150 СК України).

✅ Батьки зобов'язані поважати дитину (ч. 4 ст. 150 СК України).

✅ Виховання в сім`ї є першоосновою розвитку особистості дитини. На кожного з батьків покладається однакова відповідальність за виховання, навчання і розвиток дитини. Батьки або особи, які їх замінюють, мають право і зобов`язані виховувати дитину, піклуватися про її здоров`я, фізичний, духовний і моральний розвиток, навчання, створювати належні умови для розвитку її природних здібностей, поважати гідність дитини, готувати її до самостійного життя та праці (ч. 1 ст. 12 Закону України «Про охорону дитинства»).

✅ Держава забезпечує право дитини на проживання в таких санітарно-гігієнічних та побутових умовах, що не завдають шкоди її фізичному та розумовому розвитку (ст. 18 Закону України «Про охорону дитинства»).

✅ Мати, батько можуть бути позбавлені судом батьківських прав, якщо вона, він ухиляються від виконання своїх обов’язків щодо виховання дитини та/або забезпечення здобуття нею повної загальної середньої освіти (п. 2 ч. 1 ст. 164 СК України).

✅ Суд може постановити рішення про відібрання дитини від батьків або одного з них, не позбавляючи їх батьківських прав в інших випадках, якщо залишення дитини у них є небезпечним для її життя, здоров'я і морального виховання (ч. 1 ст. 170 СК України).

☝️ Така небезпека може випливати не лише з поведінки батьків, а й з їх особистих негативних звичок (демонстрація та заохочення у дитини до розпусної поведінки). Для відібрання дитини від батьків достатня наявність ризику лише для життя, здоров`я або лише для морального виховання. Варто враховувати й ступінь небезпеки для кожної окремо взятої дитини, враховуючи її фізичний та психічний розвиток.

? ? У постанові від 07.10.2020 року по справі № 766/18182/17 Верховний Суд зазначив, що апеляційний суд вірно застосувавши норми матеріального права, дійшов обґрунтованого висновку про те, що мати дітей не працює, зловживає алкогольними напоями, веде асоціальний спосіб життя, не створює необхідні умови проживання для двох малолітніх дітей, у тому числі санітарно-гігієнічні умови у квартирі, веде себе агресивно до оточуючих, ухиляється від виконання батьківських обов`язків по відношенню до дітей, а заходи впливу на її поведінку, а саме притягнення до адміністративної відповідальності з підстав передбачених статей 184 КУпАП і надання їй двомісячного строку для створення належних умов виховання і розвитку дитини, лікування від алкогольної залежності, результатів не дали❗️

? Верховний Суд вказав, що апеляційний суд дійшов правильного висновку про те, що позбавлення батьківських прав матері відносно її малолітньої дитини, хоча і є крайнім заходом впливу на неї, проте в обставинах, що склалися, є недоцільним застосування альтернативних заходів, таких як відібрання дитини від матері без позбавлення її батьківських прав. Залишення малолітньої дитини з матір'ю є небезпечним для життя, здоров`я і морального розвитку дитини❗️

? Таким чином, Верховний Суд погодився з висновком апеляційного суду про те, що оскільки мати у порушення положень статті 150 СК України належним чином не виконує обов`язки щодо виховання та розвитку малолітньої дитини, веде антисоціальний спосіб життя, зловживає алкогольними напоями й неодноразово притягувалася до адміністративної відповідальності, у тому числі за невиконання обов`язків по вихованню дитини, що підтверджується відповідними судовими рішеннями, тому позбавлення матері батьківський прав є виправданим і пропорційним, так як цього потребують інтереси дитини, поведінка матері щодо малолітньої дитини свідчить про ризик неналежного її виховання та невиконання нею батьківських обов`язків.

⚖️ повний текст рішення суду - http://reyestr.court.gov.ua/Review/92120391

? З повагою, адвокат Гагарський Артем Павлович!
? (095) 704-80-03