Для визначення тимчасового стану особи, при якому вона внаслідок функціональних розладів психіки, порушення фізіологічних процесів в організмі або інших хворобливих станів не може розуміти значення своїх дій ...

? 06 липня 2011 року Особа_4 склала заповіт на користь Особа_2 . Заповіт було посвідчено державним нотаріусом П`ятої одеської державної нотаріальної контори.

? У подальшому, Особа_4 скасувала заповіт складений 06.07.2011 року. 


? 04 серпня 2016 року Особа_4 склала заповіт, посвідчений за № 602 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Гарською В. В., яким все своє майно, де б воно не знаходилось, та з чого б воно не складалось, і взагалі все те, що на день її смерті буде їй належати, та на що вона за законом матиме право, заповідала Особа_3.

Вказаний заповіт було складено 04 серпня 2016 року о 13:20 вдома у спадкодавця за місцем її проживання. Заповіт підписано власноруч Особа_4 .

? 04 серпня 2016 року о 21:35 Особа_4 померла, причина смерті гостра серцево-судинна недостатність, на день смерті померлій було 69 років.

? У січні 2017 року Особа_1 , яка діє в інтересах малолітньої дочки Особа_2 , звернулася до суду з позовом до Особа_3 , третя особа - Малиновська районна адміністрація Одеської міської ради, про визнання недійсним заповіту від 03 серпня 2016 року, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Гарською В. В., яким Особа_4 заповіла Особа_3 своє майно.

Позивач зазначала, що спадкодавець не усвідомлювала значення своїх дій та (або) не могла керувати ними, внаслідок її хвороби у період з 31 липня 2016 року до дня, коли вона померла у міській клінічній лікарні № 1.

? Судами встановлено, що з пояснень свідків вбачається, що Особа_4 за життя будь-яких дивностей хворобливого характеру в поведінці не проявляла, була до дня смерті адекватною жінкою, навіть в побуті була раціональною, весь час перебувала в повному розумі, слідкувала за собою, незважаючи на пенсійний вік, в момент госпіталізації останньої бригадою швидкої медичної допомоги, вона перебувала в свідомості, спілкувалась з лікарями, описуючи свої скарги на стан здоров`я. ?
Свідок Особа_5 , яка посилалася на слабкий стан Особа_4 під час розмови з нею за телефоном 03 серпня 2016 року, тим не менш не повідомляла, що вона не розуміла того, про що і з ким розмовляє.
?
В письмових поясненнях приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу Гарська В. В. зазначила, що 04 серпня 2016 року за реєстровим № 602, нею був посвідчений заповіт від імені Особа_4 . Під час особистої розмови були з`ясовані наміри Особа_4 щодо посвідчення заповіту на користь Особа_3 . Заповідачем особисто, власноручно складено, підписано та подано заяву з проханням посвідчити заповіт на користь Особа_3 . При цьому, психічний та фізичний стан заявника був стабільним.
?
Висновком судово-психіатричної експертизи від 02 липня 2018 року, призначеної ухвалою Малиновського районного суду міста Одеси від 01 лютого 2018 року, підтверджено, що Особа_4 за представленими даними у період часу, якому відповідає укладання заповіту 04 серпня 2016 року хронічного, стійкого психічного розладу не виявляла, була здатна усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними❗️

? Суд першої інстанції, з яким погодився суд апеляційної інстанції, відмовляючи у задоволенні позовних вимог Особа_1 виходив з того, що Особа_4 , складаючи оспорюваний заповіт, усвідомлювала значення своїх дій та мала здатність керувати ними, підстави для визнання заповіту, складеного 04 серпня 2016 року, недійсним відсутні.

? Законодавство!

✅ Заповітом є особисте розпорядження фізичної особи на випадок своєї смерті (стаття 1233 ЦК України).

✅ За позовом заінтересованої особи суд визнає заповіт недійсним, якщо буде встановлено, що волевиявлення заповідача не було вільним і не відповідало його волі (ч. 2 ст. 1257 ЦК України).

✅ Заповіт складається у письмовій формі, із зазначенням місця та часу його складення. Заповіт має бути особисто підписаний заповідачем. Заповіт має бути посвідчений нотаріусом або іншими посадовими, службовими особами, визначеними у статтях 1251-1252 цього Кодексу (ч.1-3 ст. 1247 ЦК України).

✅ Кожна особа вважається такою, яка не має психічного розладу, доки наявність такого розладу не буде встановлено на підставах та в порядку, передбачених цим Законом та іншими законами України (ст. 3 Закону України «Про психіатричну допомогу»)❗️

? Мотиви Верховного Суду.

⚖️ За позовом заінтересованої особи суд визнає заповіт недійсним, якщо він був складений особою під впливом фізичного або психічного насильства, або особою, яка через стійкий розлад здоров`я не усвідомлювала значення своїх дій та (або) не могла керувати ними. Для встановлення психічного стану заповідача в момент складання заповіту, який давав би підставу припустити, що особа не розуміла значення своїх дій і (або) не могла керувати ними на момент складання заповіту, суд призначає посмертну судово-психіатричну експертизу.

⚖️ Для визначення тимчасового стану особи, при якому вона внаслідок функціональних розладів психіки, порушення фізіологічних процесів в організмі або інших хворобливих станів не може розуміти значення своїх дій та керувати ними у момент укладення нею правочину, необхідне обов`язкове призначення судово-психіатричної експертизи. Висновок такої експертизи має стосуватися стану особи саме на момент вчинення правочину.

☝️ Тобто, для визнання правочину недійсним необхідна наявність факту, що особа саме у момент укладення заповіту не усвідомлювала значення своїх дій та не могла керувати ними.

⚖️ Для визначення наявності такого стану на момент укладення правочину суд відповідно до статті 105 ЦПК України зобов`язаний призначити судово-психіатричну експертизу за клопотанням хоча б однієї зі сторін. Справи про визнання правочину недійсним із цих підстав вирішуються з урахуванням як висновку судово-психіатричної експертизи, так і інших доказів.
?
Висновок про тимчасову недієздатність учасника такого правочину слід робити, перш за все, на основі доказів, які свідчать про внутрішній, психічний стан особи в момент вчинення правочину. Хоча висновок експертизи в такій справі є лише одним із доказів у справі і йому слід давати належну оцінку в сукупності з іншими доказами, будь-які зовнішні обставини (показання свідків про поведінку особи тощо) мають лише побічне значення для встановлення того, чи була здатною особа в конкретний момент вчинення правочину розуміти значення своїх дій та (або) керувати ними.
?
Висновок експертизи має бути категоричним та не може ґрунтуватись на припущеннях.

⚖️ Верховний Суд у складі Об`єднаної палати Касаційного цивільного суду у постанові від 11 листопада 2019 року у справі № 496/4851/14-ц виклав висновок про застосування норми права, відповідно до якого підставою для визнання правочину недійсним згідно частини першої статті 225 ЦК України може бути лише абсолютна неспроможність особи в момент вчинення правочину розуміти значення своїх дій та керувати ними.  http://reyestr.court.gov.ua/Review/85868730

Аналогічна правова позиція викладена у постановах Верховного Суду від 13 травня 2019 у справі № 372/830/17-ц (провадження № 61-39444св18), від 22 травня 2019 року у справі № 234/9293/14-ц (провадження № 61-2968св19) та від 06 лютого 2020 року у справі № 495/538/16-ц (провадження № 61-43716св18).

⚖️ Враховуючи викладене Верховний Суд погодився із висновками судів попередніх інстанцій, що складаючи оспорюваний заповіт, Особа_4 усвідомлювала значення своїх дій та мала здатність керувати ними, що підтверджується відповідними доказами та показаннями свідків, а тому відсутні підстави для визнання заповіту, складеного 04 серпня 2016 року недійсним.

? Повний текс постанови Верховного Суду від 20.10.2020 року по справі № 521/691/17  http://reyestr.court.gov.ua/Review/92314858

? З повагою, адвокат Гагарський Артем Павлович!
? (095) 704-80-03