ЄСПЛ встановив відсутність порушення Конвенції при використанні доказів від перевірки мобільних телефонів

Європейський суд з прав людини визнав відсутність порушення § 1 статті 6 Конвенції про захист основних прав і свобод у справі Матьяж Свєтіна проти Словаччини.

Рішення прийнято 22 травня 2018 року.

Заявник стверджував, що статті 6 та 8 Конвенції були порушені у зв'язку з перевіркою двох мобільних телефонів під час кримінального провадження за звинуваченням його у вбивстві особи Х.

Заявник скаржився, що використання в кримінальному процесі доказів, отриманих за допомогою перевірки його власного мобільного телефону і мобільного телефону Х, порушило його право на справедливий судовий розгляд відповідно до §1 статті 6 Конвенції, де зазначено, що:

«При визначенні ... будь-якого кримінального обвинувачення проти нього кожен має право на справедливе ... слухання ... судом ...».

Суд зазначив, що, хоча і можливо, що дані, отримані незаконним чином із мобільного телефону заявника, відіграли певну роль на початковому етапі розгляду, що призвів до арешту заявника, вони не
використовувалися як докази під час судового розгляду. Він зазначає, що засудження заявника ґрунтувалося на ряді інших інкримінуючих доказів, не пов'язаних із незаконно отриманими даними.

Заявник скаржився, що перевірка його телефону порушила право на повагу до його приватного життя. У статті 8 зазначено:

“1. Кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції.

2. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров’я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб”.

Проте, Суд визнав скаргу по статті 8 неприйнятною згідно § 1 і § 4 статті 35 Конвенції в частині невичерпання національних засобів правового захисту.

До тексту рішення також додана співпадаюча судді окрема судді Пінто де Альбукерке.

Рішення ЄСПЛ у справі М. Свєтіна проти Словаччини в українському перекладі Олександр Дроздова, Олени Дроздової та Валерії Лінник